top of page

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sajtóközlemény

035-JUL.30, 2022

BEFEJEZŐDÖTT AZ EUROLIFE MAGYARORSZÁG EGYESÜLET EFOP-1.3.5-16-2016-00325 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT „Teremts újat és légy aktív - önkéntes program megvalósítása több generáció együttműködésében ”című projektje.

Az Eurolife Magyarország Egyesület, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott pályázaton, 23 020 505 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt megvalósítási időszaka 2019.05.01-2022.06.30

BEFEJEZŐDÖTT AZ EUROLIFE MAGYARORSZÁG EGYESÜLET EFOP-1.3.5-16-2016-00325 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT „Teremts újat és légy aktív - önkéntes program megvalósítása több generáció együttműködésében” című projektje.

Az Eurolife Magyarország Egyesület, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott pályázaton, 23 020 505 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt megvalósítási időszaka 2019.05.01-2022.06.30
Ez idő alatt, a következő programok valósultak meg:
- Generációs nap
- Multikulturális fesztivál
- Hagyományápoló kör
és egyéb, a honlapon meghívó formájában feltüntetett programok.

Sajnos, a covid időszakban, a központi iránymutatásokat betartva, nem tudtunk rendezvényeket szervezni, azonban folytattuk a megvalósítást. Az irányítóhattóság által engedélyezett „tisztasági csomagosztás” megszervezésével tudtuk tartani a határidőket.

A programba összesen 8 110 fő, a pályázatban vállalt célcsoportnak megfelelően került bevonásra.
A programokban való részvétel, a célcsoport tagjainak ingyenes volt.
Az 5 mérföldkőre tagozódott 3 év alatt, 8 beszámolót adtunk be, melynek mindegyikét elfogadta az IR.

A pályázat megvalósításába számos szakember, egyesület, rendezvényszervező cég, önkéntes is bevonásra került. Együttműködtünk az Erzsébet Ifjúsági Alappal, illetve a vállalt kiscsoportokat is megalakítottuk. A fő helyszín Biri település volt, viszont a Nagykállói Kistérség egyéb lakosága, települése is bevonásra került.

A célcsoport úgy nyilatkozott, hogy örülnek a rendezvényeknek, a tisztasági csomagok is jókor érkeztek hozzájuk, azokban a nehéz hónapokban. Összességében nagyon jó, együttműködő team alakult ki a megvalósítók körében, hiszen rugalmasan, egyetértve, a feladatok precíz, pontos végrehajtása mellett tudtuk sikeresen elérni a kívánt kontaktus (résztvevő) számot.

Programunk célja volt az önkéntesség, a társadalmi szerepvállalás népszerűsítése a 14-35 év közötti és 60 éven felüli korosztály tagjai körében, önszerveződő kisközösségek létrehozásának támogatása. Hozzá kívántunk járulni a generációk közti együttműködés erősítéséhez, illetve ezáltal a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi összetartás, összetartozás fontosságának tudatosításához. Továbbá a fiatalok és idősebbek részvételével egy élhető település és közösség

kialakítását célozzuk, melyben az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás nagy szereppel bír. Ezen felül célunk volt a hagyományok ápolása, a kulturális értékek közvetítése és ezek megőrzése. Ezáltal kívántuk felhívni a figyelmet a karitatív tevékenységekre is, valamint a közösségi összetartozás fontosságára, a társadalmi közöny lebontására. A projekt keretében olyan rendezvények, programok, események kaptak helyet, melyek az önszerveződést, az alulról jövő kezdeményezéseket hivatottak elősegíteni, miközben elősegítették a közösségi összetartozás erősítését is. A covid helyzettel a projetk tervezése során nem számoltunk, mégis sikeresen alkalmazkodtunk. A csomagok beszerzése, szétosztása más szervezést igényelt, mint induláskor, mégis eredményes, a fiatalok és idősebbek együttműködését, egymás segítését igénylő munkafolyamatot zárhattunk. A program céljai illeszkedtek az Egyesület céljaihoz, tevékenységeihez, eddigi szakmai tapasztalatához.

Összességében pozitív eredményt, elért kitűzött célokat, alkalmazkodást igénylő munkát tudhat maga mögött az egyesület. Ezúton is köszönjük a célcsoport részéről az aktív részvételt, az együttműködők, önkéntesek részéről a szakmai hozzáértést, rugalmas, jó hangulatú, problémamegoldó légkört.

bottom of page