top of page
 
Ingyenes honlap felolvasó letöltése: https://www.nvaccess.org/download/
Vissza a normál nézethez: https://eurolifemagyarorsz.wixsite.com/eurolife

Rólunk

Az Eurolife Magyarország Egyesület, mely 2000-ben alakult Nyíregyházán azzal a céllal, hogy az egészséget, a mozgást és a szórakozást összekapcsolva utat nyisson egy új, merőben más életmód és életstílus irányába. Klub alapító tagjai néhány lelkes egykori sportoló, akik előtt egyetlen közös cél áll, a MOZGÁS szeretete, és e szemlélet minél szélesebb körű terjesztése.
"A történet kezdete talán akkora tehető, amikor kicsi gyerekekként először látogattunk le a sportpályára. Köszönhetően az akkori klubjainknak, amelyek második otthonunkká váltak, az edzőinknek, akik lelkes és professzionális munkáikkal segítették sportkarrierünket és csapattársainknak, akikhez feledhetetlen élmények fűznek, a sportos életünk részévé vált. Mindannyian arra törekszünk, hogy a magunkkal hozott múltbeli élményeket mások számára újra megelevenítsük".

Küldetésünk

Hisszük azt, hogy a felgyorsult egyre modernebbé váló világunkban sem szabad megfeledkezni önmagunkról. Meg kell teremteni az alkalmat testi-lelki-szellemi kapacitásunk megőrzésére, fejlesztésére, korra-nemre való tekintet nélkül. Egyesületünk szeretne segítséget nyújtani abban, hogy a megváltozott életkörülmények ellenére mindenki meg tudja megteremteni a fizikai-szellemi harmóniáját. Útmutatást szeretnénk adni egy aktívabb, egészségesebb és boldogabb élet felé.
Egyesületünk célja, hogy tevékenységünk során egy egyre szélesebb körben elterjedt szemléletmódot adjunk át, és kicsi gyerekkortól az idősebb korosztályig mindenki számára lehetővé tegyük ennek követését. E szemléletmód kulcsa a sport és az egészség.
A sportolást már gyermekkorban célszerű megkezdeni, hogy ez által már a gyerekek mindennapi tevékenységét jellemezze az “ép testben ép lélek” szemlélet. Hangsúlyozni szeretnénk a “soha sem késő elkezdeni” elvet, mely szerint az életmódváltás bármely korosztály számára lehetséges. A rekreációs tevékenységek a felnőtt korosztály számára is elérhetőek, sőt mozgáshiányos életmódunk következtében különösen ajánlottak.

Tevékenységek

A sportegyesület fontos feladatának tekinti a mozgás, egészséges életmód népszerűsítését, ennek érdekében számos iskolában tart foglalkozásokat, sportprogramokat. Új tagok csatlakozhatnak a szervezethez, a kistérség területén amatőr bajnokságokat szervez, segíti a vidéki hagyományőrző sportprogramok lebonyolítását együttműködve más sportegyesületekkel.
Az egyesület 2000 évtől szervez nyári táborokat, sportprogramokat.  A szervezet célja az egészséges táplálkozás, napi rendszerességgel sportolás terjesztése a fiatalok körében. Úszás és vizi-tornát, tartásjavító zenés tornát, labdás sportjátékokat szervezünk heti rendszerességgel, több korosztály részére. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezünk táborokat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő fogyatékkal élőknek (főleg mozgásaiban korlátozottaknak), szervezünk rendszeres sportnapokat.
Tanfolyamaink, táboraink, programjaink során a magas szintű sportági oktatásból indulunk ki, összekapcsolva azt az intenzív testedzéssel, és a szórakozással.
 
Tevékenységi területek:
 • Labdajátékok oktatása, szabadidős sport (aerobic, úszás) foglakozások tartása
 • Sporttáborok szervezése
 • Városi sportprogramok szervezése (pl.:egészségnap)
Városi sportrendezvények
Az Eurolife Életmód és Sport Egyesület 2000 óta tevékenykedik aktívan a városi tömegsport fellendítéséért, népszerűsítéséért, a diákok és felnőttek egészséges életmódra neveléséért, a sport fontosságának tudatosításáért.
A 2011 óta különböző sportprogramok zajlanak az egyesület szervezésében, melyek Nyíregyházán és kistérségében valósulnak meg. A sportprogramokban valamennyi korosztály részt tud venni, nemre, korra, fizikai állapotra való tekintet nélkül. Számos sportedző, sportbarát vesz részt a programokban és segítik a foglalkozások sikeres megvalósítását.
Szakembereink
 
Az egyesület edzői, sportoktatói törekszenek arra, hogy minél több embert, minél rendszeresebben megmozgassanak, és segítsenek a sportos életvitel megteremtésében.
A sportágak fejlődését nyomon követve tanítunk, figyelembe véve annak pedagógiai, élettani, módszertani változásait. A sportág technikai elemeinek, játékszabályainak oktatása mellett fizikai erőnlét és ügyesség is jelentősen fejlesztése is nagy hangsúlyt kap. Elsődleges szempont, hogy játékos, oldott hangulatot biztosítsunk az intenzív fizikai terhelés mellett.

Pályázat

Az Eurolife Magyarország Egyesület büszke rá, hogy elnyerte az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével pályázat támogatását. Az egyesület nyertes
pályázatának címe: "Teremts újat és légy aktív - önkéntes program megvalósítása több generáció együttműködésében". A pályázat keretében az egyesület 23 020 505 Ft támogatást kap,
mely 100%-ban vissza nem térítendő.
Programunk célja az önkéntesség, a társadalmi szerepvállalás népszerűsítése a 14-35 év közötti és 60 éven felüli fiatal korosztály tagjai körében, önszerveződő kisközösségek létrehozásának támogatása. Hozzá kívánunk járulni a generációk közti együttműködés erősítéséhez, illetve ezáltal a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi összetartás, összetartozás fontosságának tudatosításához.
Továbbá a fiatalok és idősebbek részvételével egy élhető település és közösség kialakítását célozzuk, melyben az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás nagy szereppel bír. Ezen felül célunk a hagyományok ápolása, a kulturális értékek közvetítése és ezek megőrzése. Ezáltal fel kívánjuk hívni a figyelmet a karitatív tevékenységekre is, valamint a közösségi összetartozás fontosságára, a társadalmi közöny lebontására.

A projekt keretében olyan rendezvények, programok, események kapnak helyet, melyek az önszerveződést, az alulról jövő kezdeményezéseket hivatottak elősegíteni, miközben elősegíti a közösségi összetartozás erősítését is. A program elsődlegesen az önkéntességre épül és ennek fontosságát kívánja hangsúlyozni a fiatal generáció körében. Ezen túlmenően nagy mértékben elősegíti a helyi hagyományok ápolását, az értékek továbbörökítését a generációk közti együttműködés révén. El kívánjuk érni továbbá, hogy a résztvevők új megmozdulásokat kezdeményezzenek, valósítsák meg ötleteiket a közösség érdekében. A projekt közvetlen célcsoportját a Biriben és a környező településeken élő 14-35 év közötti, illetve 60 éven felüli korosztály tagjai alkotják. A közvetett célcsoportba a települések minden lakosa beletartozik, akik részt vesznek az önkénteseink által szervezett rendezvényeken, programokon, eseményeken. De ide tartoznak a településeken működő szervezetek, intézmények is.
A pályázat keretében megvalósuló program elemek:
 • Nemzetiségek nyomában
 • Hagyományápoló kör
 • Multikulturális Fesztivál
 • Helyi ételek – gasztronómiai fesztivál
 • Társadalmi kör
 • Önkéntes fórum
 • Sport és szabadság
 • Önkéntes klub
 • Egészségnap
 • Állatbarát nap
 • Természetbarátok köre
 • Környezetvédelmi akciók
 • Önkéntes tábor
 • Családi napok
 • Életvezetés a 21. században
 • Ifjúsági klub
 
Projektünket elsősorban Biri településen valósítjuk meg. A projekt tervezett befejezési dátuma 2022. 03.31. A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00325

Kapcsolat

Eurolife Magyarország Egyesület
4400 Nyíregyháza Erdősor u. 4. I/4.

+36 30 269 4586

eurolifemagyarorszag@gmail.com
Varga-Csoba Erika elnök
bottom of page