TEVÉKENYSÉGEK

A sportegyesület fontos feladatának tekinti a mozgás, egészséges életmód népszerűsítését, ennek érdekében számos iskolában tart foglalkozásokat, sportprogramokat. Új tagok csatlakozhatnak a szervezethez, a kistérség területén amatőr bajnokságokat szervez, segíti a vidéki hagyományőrző sportprogramok lebonyolítását együttműködve más sportegyesületekkel.

Az egyesület 2000 évtől szervez nyári táborokat, sportprogramokat.  A szervezet célja az egészséges táplálkozás, napi rendszerességgel sportolás terjesztése a fiatalok körében. Úszás és vizi-tornát, tartásjavító zenés tornát, labdás sportjátékokat szervezünk heti rendszerességgel, több korosztály részére. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezünk táborokat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő fogyatékkal élőknek (főleg mozgásaiban korlátozottaknak), szervezünk rendszeres sportnapokat.

Tanfolyamaink, táboraink, programjaink során a magas szintű sportági oktatásból indulunk ki, összekapcsolva azt az intenzív testedzéssel, és a szórakozással.

 

Tevékenységi területek:

  • Labdajátékok oktatása, szabadidős sport (aerobic, úszás) foglakozások tartása

  • Sporttáborok szervezése

  • Városi sportprogramok szervezése (pl.:egészségnap)

Városi sportrendezvények

Az Eurolife Életmód és Sport Egyesület 2000 óta tevékenykedik aktívan a városi tömegsport fellendítéséért, népszerűsítéséért, a diákok és felnőttek egészséges életmódra neveléséért, a sport fontosságának tudatosításáért.

A 2011 óta különböző sportprogramok zajlanak az egyesület szervezésében, melyek Nyíregyházán és kistérségében valósulnak meg. A sportprogramokban valamennyi korosztály részt tud venni, nemre, korra, fizikai állapotra való tekintet nélkül. Számos sportedző, sportbarát vesz részt a programokban és segítik a foglalkozások sikeres megvalósítását.

Szakembereink

 

Az egyesület edzői, sportoktatói törekszenek arra, hogy minél több embert, minél rendszeresebben megmozgassanak, és segítsenek a sportos életvitel megteremtésében.

A sportágak fejlődését nyomon követve tanítunk, figyelembe véve annak pedagógiai, élettani, módszertani változásait. A sportág technikai elemeinek, játékszabályainak oktatása mellett fizikai erőnlét és ügyesség is jelentősen fejlesztése is nagy hangsúlyt kap. Elsődleges szempont, hogy játékos, oldott hangulatot biztosítsunk az intenzív fizikai terhelés mellett.