top of page

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

 
Az Eurolife Magyarország Egyesület büszke rá, hogy elnyerte az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével pályázat támogatását. Az egyesület nyertes
pályázatának címe: "Teremts újat és légy aktív - önkéntes program megvalósítása több generáció együttműködésében". A pályázat keretében az egyesület 23 020 505 Ft támogatást nyert el,
melynek mértéke 100%, és teljes egészében vissza nem térítendő.

Programunk célja az önkéntesség, a társadalmi szerepvállalás népszerűsítése a 14-35 év közötti és 60 éven felüli fiatal korosztály tagjai körében, önszerveződő kisközösségek létrehozásának támogatása. Hozzá kívánunk járulni a generációk közti együttműködés erősítéséhez, illetve ezáltal a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi összetartás, összetartozás fontosságának tudatosításához.

Továbbá a fiatalok és idősebbek részvételével egy élhető település és közösség kialakítását célozzuk, melyben az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás nagy szereppel bír. Ezen felül célunk a hagyományok ápolása, a kulturális értékek közvetítése és ezek megőrzése. Ezáltal fel kívánjuk hívni a figyelmet a karitatív tevékenységekre is, valamint a közösségi összetartozás fontosságára, a társadalmi közöny lebontására.

A projekt keretében olyan rendezvények, programok, események kapnak helyet, melyek az önszerveződést, az alulról jövő kezdeményezéseket hivatottak elősegíteni, miközben elősegíti a közösségi összetartozás erősítését is. A program elsődlegesen az önkéntességre épül és ennek fontosságát kívánja hangsúlyozni a fiatal generáció körében. Ezen túlmenően nagy mértékben elősegíti a helyi hagyományok ápolását, az értékek továbbörökítését a generációk közti együttműködés révén. El kívánjuk érni továbbá, hogy a résztvevők új megmozdulásokat kezdeményezzenek, valósítsák meg ötleteiket a közösség érdekében. A projekt közvetlen célcsoportját a Biriben és a környező településeken élő 14-35 év közötti, illetve 60 éven felüli korosztály tagjai alkotják. A közvetett célcsoportba a települések minden lakosa beletartozik, akik részt vesznek az önkénteseink által szervezett rendezvényeken, programokon, eseményeken. De ide tartoznak a településeken működő szervezetek, intézmények is.

A pályázat keretében megvalósuló program elemek:

 • Nemzetiségek nyomában

 • Hagyományápoló kör

 • Multikulturális Fesztivál

 • Helyi ételek – gasztronómiai fesztivál

 • Társadalmi kör

 • Önkéntes fórum

 • Sport és szabadság

 • Önkéntes klub

 • Egészségnap

 • Állatbarát nap

 • Természetbarátok köre

 • Környezetvédelmi akciók

 • Önkéntes tábor

 • Családi napok

 • Életvezetés a 21. században

 • Ifjúsági klub

 

Projektünket elsősorban Biri településen valósítjuk meg. A projekt tervezett befejezési dátuma 2022.03.31. A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00325

***

Az Eurolife Magyarország Egyesület büszke rá, hogy elnyerte a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00713 – Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése” pályázat támogatását.
Az egyesület nyertes pályázatának címe: "Városi identitás a sport erejével". A pályázat keretében az egyesület 3 000 000 Ft támogatást nyert el, melynek mértéke 100%, és teljes egészében vissza nem térítendő.

A projekt megvalósítása során a szabadidő hasznos eltöltése mellett megjelenik több generáció közös programja, az aktív testmozgás, a tudatos életstílus szemlélete. A város központjában sok olyan közösségi program, szakkör, képzés valósul meg, amelyek segítik a helyi lakosok szabadidejének hasznos eltöltését, azonban vannak olyan területek, ahova nem, vagy csak korlátozottan érnek el a programlehetőségek. A projekt folyamán két rendezvény jellegű eseményt (generációs közösségi nap, sportnap) és tíz alkalommal szakkört tervezünk. Örökösföldön és a Kertvárosban elsősorban a fiatalokat szólítjuk meg, míg az Érkertben a család apraját-nagyját várjuk közösségi rendezvényeinkre. Középpontban tehát a sport, a mozgás, kikapcsolódás, mely hasznos együttöltött időd jelenthet a család minden tagja számára.

A pályázat keretében megvalósuló program elemek:

 • Generációs közösségi nap

 • Sportnap

 • Életvezetési szakkör

Projektünket Nyíregyháza több városrészén, Örökösföldön, Kertvárosban és az Érkertben valósítjuk meg. A projekt tervezett befejezési dátuma 2021.10.31. A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00713

bottom of page